Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Fremmedjournal 1920-1925

I perioden 1920-1925 førte Tilsynet med Udlændinge en sagligt ordnet "fremmedjournal" med dertil hørende journalsager. Fremmedjournalen, der er søgemiddel til fremmedjournalsagerne, findes på kildepakken for hele perioden 1920-1925.

Fysisk består fremmedjournalen 1920-1925 af fire bind, ét bind for hvert af de første tre år og ét for perioden 1923-1925.

Hvert bind er inddelt i nogle saggrupper. På kildepakken er det muligt at “slå op” i protokollen under den saggruppe, der har interesse.

Den største saggruppe er de såkaldt “Almindelige sager”, som omhandler enkeltpersoner.

Fremmedjournalen henviser til f.eks. “obs.nr.”, hvis en sag om en udlænding er overgået til observationsjournalen m.v.

 

+ Åben alle- Luk alle
 • Fremmedjournal - læs mere om arkivserien her

  I 1925 omfattede saggrupperne:

  1. Sager fra forskellige institutioner, gesandtskaber m.v.: Typisk andre landes konsulater, der søgte oplysninger om bestemte udlændinge.
  2. Borgerskabssager: Udlændinge, der søgte borgerskab som erhvervsdrivende.
  3. Erklæringssager fra Justitsministeriet: Sager rejst ved Justitsministeriet, hvor Tilsynet med Udlændinge blev bedt om en erklæring. Det kunne typisk være sager, der omhandlede kriminelle udlændinge.
  4. Sager fra ministerierne: Kunne dreje sig om både enkeltpersoner og om grupper af udlændinge (f.eks. i 1920: Afslag på at modtage soldater fra den opløste (røde) finske hær).
  5. Undvigelser fra pasreglerne
  6. Afmønstringssager: Udenlandske søfolks afmønstring på skibe i danske havne.
  7. Henvendelser fra private firmaer eller personer: Typisk danske erhvervsdrivende, der efterspørger adresser på udlændinge
  8. Udlændinge, der søger førerbevis (kørekort)
  9. Sager vedr. tyske feriebørn
  10. Paslettelser for danske undersåtter

  De “Almindelige sager” har ikke noget saggruppenummer. På kildepakken og Arkivalieronline optræder grupperne ikke efter nummer, men alfabetisk efter overskrift på gruppen inden for hver enkelt journalperiode.

 • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

  Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

  Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her