Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Observationsjournal 1914-1938

Mistænkelige fremmede som udlændinge uden gyldig legitimation, uden opholdsbog eller under mistanke for at være "farlig anarkist", blev der oprettet en sag på i Statspolitiets Tilsyn med Udlændinge. Denne type sager blev kaldt observationssager. Observationsjournalen er søgemidlet til observationssagerne 1914-1938. Alle bind af observationsjournalen fra denne periode findes på kildepakken.

I den kronologiske observationsjournal kan man få et indtryk af omfanget og sagsbehandlingen af denne type sager.

Hver sag har fået et løbenummer, et “Obs.Nr.”, som også er det nummer, som selve observationssagen ligger under. Undertiden er der i sager af andre typer som f.eks. forhørssagerne eller opholdsbogssagerne henvist til et “Obs.Nr.” eller bare “Obs” og så et løbenummer. Så er der tale om henvisning til en observationssag (såvel journal som sager).

Den anden vej kan der i observationsjournalen være henvist til f.eks. en opholdsbogssag. Så kan der i margen stå “Oph.bog” + løbenummer eller bare “Bog” + løbenummer.

Det direkte søgemiddel til observationsjournalen er Register til observationsjournal. Registeret er et alfabetisk navneregister med henvisning til løbenummer i såvel observationsjournal som selve observationssagen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

    Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1916, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

    Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her