Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Register til observationsjournal 1914-1938

Kender du navnet på en udlænding, der var under observation - dvs. blev betragtet som mistænkelig i Danmark i f.eks. 1930'erne - så er det typisk ved Register til observationsjournalen, du starter. Som søgemiddel findes hele rækken af registre på kildepakken.

Register til observationsjournalen er søgemiddel både til observationsjournalen og til observationssagerne. Man bruger registeret, hvis man har navnet på den mistænkelige udlænding. Registeret giver oplysning om det løbenummer, som såvel observationsjournaler som observationssager er ordnet efter.

Hvert register knytter sig imidlertid til en bestemt protokol og ikke til rækken af observationsjournaler som helhed. Det er derfor en fordel at vide ca. hvornår udlændingen kom under observation. Og selv hvis man kender årstallet, vil man kunne risikere at skulle slå op i flere registre, fordi der navnlig i starten er flere journaler (og dermed registre) pr. år.

+ Åben alle- Luk alle
  • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

    Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

    Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her