Spring til indhold

Tilsynet med Udlændinge: Observationssager 1914-1935

En observationssag blev rejst, når en udlænding var truffet uden opholdsbog eller på anden måde havde vist sig mistænkelig. Observationssagen kan indeholde afhøringer og bilag, der beskriver den fremmedes baggrund og aktuelle situation.

Observationssagerne er henlagt efter “Obs.nr”. Dette observationssagsnummer kan findes via Register til observationsjournalen (hvis man søger en bestemt person), eller via selve observationsjournalen (hvis man f.eks. søger sager fra en bestemt periode eller en bestemt type sager).

I kildepakken findes en enkelt arkivpakke med observationssager: Observationssagerne med løbenumrene 471-610, som alle er startet i 1914, men ofte vil indeholde forskellige former for  sagsbehandling i årene derefter.

I arkivserien som helhed findes 160 arkivæsker med op imod 20.000 sager. Nogle af sagerne kan dog være overført til opholdsbogssager, forhørssager eller til et senere observationssagsnummer. I så fald fremgår det af observationsjournalen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Tilsynet med Udlændinge - læs om arkivskaberen her

    Tilsynet med Udlændinge (1919-1941: Fremmed- og Visumafdelingen) blev oprettet i 1919 som en afdeling under Statspolitiet. På det tidspunkt havde det almindelige tilsyn med fremmede og rejsende været underlagt Statspolitiet siden 1913, og udstedelsen af opholdsbøger siden 1914.

    Statspolitiet bistod også Indenrigsministeriet ved behandlingen af indfødsretssager.

Se arkivalierne her